Gabinet Rozwoju i Psychoterapii
Ksenia Buchta-Malinowska
,,
"Masz nieświadomy umysł i o nic nie musisz się martwić. Polegaj na swojej nieświadomości, ona dostarczy Ci właściwej odpowiedzi - podpowie właściwy ruch we właściwym czasie"
Milton H. Erickson
Zdrowe życie nie polega na spełnianiu oczekiwań innych.
Brene Brown
"Żadna droga w moim życiu nie była tak długa jak ta, która miała mnie zaprowadzić do mnie samej"
Alice Miller
"Zmiana pojawia się wtedy, gdy stajesz się tym, kim jesteś, a nie wtedy gdy próbujesz się stać tym, kim nie jesteś”
Fritz Perls
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst – różnie
Ryszard Kapuściński
Całe swoje życie uczysz się różnych rzeczy, przenosząc tą wiedzę do nieświadomości, a następnie końcowy wynik uczenia się automatycznie stosujesz w praktyce
Milton H. Erickson
I zawsze pamiętaj, że jesteś kimś wyjątkowym. Jedyne, co musisz zrobić to pozwolić innym zobaczyć, że taki jesteś.
Milton H. Erickson
Dopiero w samym środku zimy przekonałem się, że noszę w sobie niepokonane lato.
Albert Camus
Szczęście to zdolność wykorzystania tego, co zostało Ci dane.
Milton H. Erickson
O mnie

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiadam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień (nr PARPA 1375). Ukończyłam również Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Należę także do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Moje zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół szeroko rozumianej psychoterapii. Nieustannie dążę do rozwoju, zarówno osobistego, jak i zawodowego. Pogłębiam swoją wiedzę oraz poszukuję inspiracji w różnych nurtach terapeutycznych i codziennym życiu. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywałam jeszcze jako studentka w ramach praktyk, staży i wolontariatu w placówkach oświatowych oraz służby zdrowia. Po zakończeniu studiów podjęłam pracę w ośrodkach, zajmujących się pomocą osobom uzależnionym oraz ich rodzinom. Pracowałam m.in w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień, gdzie poza prowadzeniem terapii indywidualnej i grupowej, pełniłam funkcję kierownika Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu. Aktualnie jestem zatrudniona w Centrum Psychiatrii w Katowicach. W swojej praktyce dbam o zachowanie wysokich standardów etycznych. Regularnie korzystam z superwizji.

W rozumieniu psychoterapii szczególnie bliskie jest mi podejście Miltona H. Ericksona oraz założenia psychologów egzystencjalnych. Na kształtowanie się mojej osobistej definicji miały jednak wpływ również inne szkoły psychologiczne. W rezultacie psychoterapię postrzegam jako szczególny rodzaj spotkania człowieka z drugim człowiekiem. Wspólną podróż ku temu co do tej pory pozostawało nieznane a czego odkrycie stanowi nieodłączny warunek dostępu do bogactwa własnych możliwości. Swoistą pomoc w zmaganiu się z usuwaniem przeszkód, blokujących realizację osobistego potencjału oraz w poszukiwaniu wartościowych, z perspektywy danej osoby, zastępników dotychczasowych niekonstruktywnych już rozwiązań.

W pracy terapeutycznej wykorzystuję różnorodne metody i techniki. Największe znaczenie ma dla mnie jednak zawsze budowanie relacji. Podczas sesji staram się przede wszystkim uważnie słuchać, podchodząc z otwartością do potrzeb i celów drugiej osoby. Wspieram ją w jej dążeniach, tworząc jak najbardziej optymalne warunki do zaistnienia zmiany.

Prywatnie interesuję się literaturą i sztuką. Pasjonuje mnie czytanie książek. Sama również w wolnych chwilach piszę prozę. Kocham zwierzęta, bliski kontakt z naturą a szczególnie spacery po lesie i wędrówki górskimi szlakami.

 

Ważniejsze doświadczenia zawodowe:

2017- nadal Centrum Psychiatrii w Katowicach

2013 - 2017 Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Proflikatyki i Pomocy Psychologicznej

2010 - 2012 Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych i Współuzależnień, Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

Inne (wolontariat, współpraca - realizacja projektów):

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu

Małopolskie Centrum Profilaktyki w Krakowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach

Klub Abstynta BLOK w Dąbrowie Górniczej

Centrum Psychiatrii w Katowicach, Dzienny Oddział Terapii Uzależenia od Alkoholu

Samodzielny Publiczny Zakład Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich

Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych

 

Wykształcenie:

Psychologia, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ważniejsze szkolenia:

Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polski Instytut Ericksonowski 

Studium Psychoterapii Uzależnień, Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień w Krakowie (specjalista psychoterapii uzależnień PARPA nr 1375)

Siła źródła - autohipnoza, Polski Instytut Ericksonowski

Kiedy rozumienie nie wystarczy - zastosowanie Teorii Poliwagalnej Porgesa w psychoterapii, Polski Instytut Ericksonowski

Cykl szkoleniowy: Podróż na Squaw Peak - psychoterapia małżeństw i par, Polski Instytut Ericksonowski

Spożytkowanie zjawisk transowych. Hipnoza Ericksonowska część 2, Polski Instytut Ericksonowski

Ciało jako scena (nie)świadomości, Śląskie Centrum Psychosomatyki 

Prosto w oczy - psychoterapia zaburzeń lękowych, Polski Instytut Ericksonowski

Kiedy kłębią się chmury - ericksonowski model pracy z pacjentem o zaburzonej osobowości, Polski Instytut Ericksonowski

Rozbity dzban - terapia osób wykorzystanych seksualnie, Polski Instytut Ericksonowski

Kiedy życie boli, kiedy życie cieszy - psychoterapia depresji, Polski Instytut Ericksonowski

Listy ze świata nocy - praca ze snem w psychoterapii, Polski Instytut Ericksonowski

Oswajanie Smoka Diety - terapia osób odchudzających się, Polski Instytut Ericksonowski

Kogo w sobie słuchamy - dysocjacja i asocjacja - praca z częściami osobowości, Polski Instytut Ericksonowski

Królewska droga do nieświadomości. Wstęp do hipnozy ericksonowskiej. Część 1, Polski Instytut Ericksonowski

O miłości do jedzenia prawie wszystko - terapia zaburzeń odżywiania się, Polski Instytut Ericksonowski

Szkolenie dla realizatorów programu terapii osób uzależnionych od kannabinoidów "CANDIS", Krajowe Biuro ds.Przeciwdziałania Narkomanii

Podstawy Dialogu Motywującego, Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii

Jak pogłaskać kolczastego jeża - psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami psychosomatycznymi, Polski Instytut Ericksonowski

Rzucone ziarno - metafora i bajka w pracy z dziećmi i rodzinami, Polski Instytut Ericksonowski

Profilaktyka i terapia osób uzależnionych behawioralnie i ich rodzin, Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień oraz Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień

Nie chcę tak żyć! - terapia rodziny,w której wystąpiła próba samobójcza, Polski Instytut Ericksonowski

Jak przerwać niemożliwe - terapia uzależnień, Polski Instytut Ericksonowski

Jeden mały krok – wiele małych kroków – terapia ofiar i sprawców przemocy, Polski Instytut Ericksonowski

Mądrość Sindbada – metafora i bajka w pracy z dorosłymi, Polski Instytut Ericksonowski

Spotkanie, zasoby, proces - kształcenie praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej, Polski Instytut Ericksonowski

Podstawy arteterapii II stopień, Pracownia Psychoedukacji i Terapii w Bielsku – Białej

Podstawy arteterapii i treningu twórczości, Pracownia Psychoedukacji i Terapii w Bielsku – Białej

 

 
Ksenia Buchta-Malinowska - ZnanyLekarz.pl